Informații zi de zi

Este interzis în toată România! Se aplică în toate județele din țară. Decizie oficială

ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) a anunțat recent că este interzisă creșterea porcilor la nivelul cantoanelor silvice, cantoanelor de pe lângă diguri, stânelor, taberelor de vară, societăților agricole vegetale, precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora pentru a evita contactul lor cu mistreții.

Menționăm faptul că legea respectivă a fost publicată oficial în Monitorul Oficial de pe 24 mai.

Primăriile din România au primit recent de la Direcțiile Sanitar-Veterinare o informare adresată crescătorilor de animale de fermă potrivit căreia, din luna mai 2022, se interzice creșterea porcilor, odată cu intrarea în vigoare a ordinului nr. 73 din 11 mai 2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la ordinul președintelui ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a normelor metodologice de aplicare a programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor.

„Este obligatorie respectarea prevederilor Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 20/195/2018, precum și a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane.

Se interzice creșterea porcinelor domestice la nivelul cantoanelor silvice, cantoanelor de pe lângă diguri, stânelor, taberelor de vară, societăților agricole vegetale, precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu porcii mistreți”, scrie în documentul publicat în Monitorul Oficial.

Este obligatorie testarea tuturor porcilor bolnavi

În exploatațiile nonprofesionale din toate cele 41 de județe ale României, plus Capitala, se testează toți porcii morți pentru care nu s-a putut stabili un diagnostic și toți porcii bolnavi sau sacrificați în gospodării pentru care există semne clare ce pot fi atribuite pestei porcine clasice.

„Probele care trebuie recoltate constau în organe sau sânge integral, după caz. Organele adecvate pentru prelevare sunt rinichii, splina, pulmonul (specific pentru Pesta Porcină Africană (PPA) față de Pesta Porcină Clasică (PPAC), incluzând obligatoriu tonsilele și ganglionii limfatici hepatici, gastrici, renali, retrofaringieni etc.

În cazul carcaselor autolizate se poate preleva sternul sau un os lung, nedeschis. Probele recoltate sunt supuse testelor virusologice, pe aceleași probe”, precizează AgroInteligența.

În exploatațiile comerciale industriale și în exploatațiile de tip A din toate cele 41 de județe ale României, plus Capitala, se testează:

– porcii bolnavi sau găsiți morți pentru care există semne care pot fi atribuite PPC sau PPA sau pentru care nu s-a putut stabili un diagnostic. Probele care trebuie recoltate constau în organe sau sânge integral, după caz. Organele adecvate pentru prelevare sunt rinichii, splina, pulmonul, incluzând obligatoriu tonsilele și mai mulți ganglioni limfatici. Probele recoltate sunt supuse testelor virusologice atât pentru PPC, cât și pentru PPA, pe aceleași probe.

– suplimentar, în fiecare săptămână sunt supuse testării virusologice probe de organe provenite de la cel puțin doi porci morți, cu vârsta de peste două luni, din fiecare categorie de producție (tineret, porc gras, reproducție) și obligatoriu din halele în care se constată o creștere anormală a mortalității, în conformitate cu instrucțiunile ANSVSA.

Dacă un porc este bolnav, trebuie contactat urgent DSVSA

Examenele clinice și inspecțiile sunt efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți sau medicii oficiali, după caz. La suspectarea bolii este notificată urgent DSVSA (Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor).

Totodată, ordinul ANSVSA prevede că fermierii români trebuie să facă o supraveghere „pasivă” a animalelor lor.

Aceasta este făcută de persoanele care supraveghează animalele de fermă, care au obligația să raporteze orice caz de îmbolnăvire sau moarte medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți sau medicilor veterinari oficiali.

Responsabilitatea supravegherii pasive revine și structurilor din cadrul DSVSA responsabile pentru controlul la frontieră efectuat asupra:

importurilor de alimente de origine animală;
a animalelor de companie susceptibile;
a alimentelor din bagajele călătorilor și a oricăror altor eventuale puncte de risc;
a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți sau oficiali.