Informații zi de zi

Se dau 1.400 de lei de persoană! Cine sunt cei care vor primi banii. S-a luat deja decizia la Guvern

În 2023, românii care fac parte din categoria oamenilor vulnerabili vor primi un ajutor financiar în valoare de 1.400 de lei pentru a-și putea plăti facturile la energie. Ajutorul financiar va fi oferit sub forma unui „card de energie”, adică un voucher tipărit care conține un cod de bare. Iată când se vor deconta sumele.
În 2023, românii vor primi „carduri de energie” pentru a-și putea plăti facturile
În 2023, românii care fac parte din categoria oamenilor vulnerabili vor primi un ajutor financiar în valoare de 1.400 de lei pentru a-și putea plăti facturilor la energie. Acest ajutor financiar va fi oferit sub forma unui „card de energie”, adică un voucher tipărit care conține un cod de bare. Banii vor fi acordați în două tranșe, una în luna februarie, alta în luna septembrie. „Cardurile de energie” vor putea fi folosite până pe data de 31 decembrie 2023.

Cu ajutorul acestui card, românii vor putea deconta factura la energie indiferent de natura sa (energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale pentru încălzire) în limita a opt mandate poștale/loc de consum pe durata programului de sprijin.

Atenție! Puteți utiliza „cardul de energie” numai cu actul de identitate sau prin împuternicire legală, vânzarea sa fiind interzisă. Poșta Română va asigura serviciile de emitere, distribuire și încărcare a cardurilor respective, dar și efectuarea plăților prin mandat poștal.

Cine va beneficia de acest ajutor financiar?
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale este responsabil cu întocmirea listei cu cetățenii care vor primi acest ajutor financiar. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat recent că de acest ajutor ar putea beneficia 3,9 milioane de români, printre care se numără:

pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum si pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare;

familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Atenței! Persoanele care fac parte din mai multe categorii vor primi un singur „card de energie”.