Informații zi de zi

Se dau bani de la stat! Cine va primi între 250 și 500 de lei, de anul acesta

În urmă cu cinci ani, la nivelul Ministerului Muncii, era demarat un proiect de ajutor social. Proiectul, o nouă formă de ajutor de căldură din partea statului, este pentru românii care folosesc gaze naturale sau energie electrică. Se pare că acest proiect ar putea deveni Ordonanță de Urgență, și rămânii să beneficieze de bani, în anumite condiții.

Ministerul Muncii propune un nou ajutor de căldură
Poriectul era existent în minister de mai bine de cinci ani. Acum noul ministru, Raluca Turcan, își propune să materializeze acest proiect. Conținutul acestuia se referă la ajutoare din partea statului pentru român, denumit ajutor de căldură.

Banii vor fi dați românilor, în urma unor criterii bine stabilite, sumele variind între 500 de lei pentru cei cu gaze naturale, 250 de lei în cazul românilor cu energie electrică, și 80 de lei pentru cei cu combustibil fosil.

Cine va primi între 250 și 500 de lei, de anul acesta
Sunt câteva criterii principale pentru a beneficia de acest ajutor de căldură. Unul va fi venitul lunar net pe cap de familie. Condiția este ca acest venit să nu fie mai mare de 810 lei, pe membru de familie net, lunar.

În cazul în care beneficiarul locuiește singur, acesta va trebui să aibă un venit egal sau mai mic decât 1.445 de lei. Conform proiectului, potențialii beneficiari ar putea primi 10% din sumele enunțate anterior, pentru ajutor de căldură. Proiectul, în sine, este conceput pentru a putea veni în ajutorul persoanelor cu veniturile cele mai mici existente.

Un al doilea criteriu de eligibilitate pentru ajutor de căldură este și dovada stării de sănătate a potențialului beneficiar, dar și locul în care acesta domiciliază. În categoria vizată de acest proiect intră românii care locuiesc în zone izolate din România, dar, așa cum enunțam anterior, și cu veniturile cele mai mici.

Ce acte aveți nevoie pentru a beneficia de ajutor
Potențialii viitori beneficari ai acestui program, ajutor de căldură , în cazul în care se încadrează cerințelor, vor trebui să depună anumite acte la Direcțiile de Asistență Socială din localitatea de reședință. În cele urmează vă prezentăm actele necesare pentru a putea beneficia de aceste ajutoare de căldură:

Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei / persoanei singure: pentru gaze naturale pentru ajutor de căldură
cerere și declarație pe propria răspundere –click
copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;
factură de gaze recentă (din ultimele luni ale anului );
actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
certificatul de căsătorie;
hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;
adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru persoanele fără venituri;
adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
adeverinta de la administrator din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc la adresa respectiva
adeverinţa de rol agricol (pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).
certificat de rol fiscal de la Primaria Pitesti, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate de toţi membrii familiei

Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei/persoanei singure: pentru energie electrică pentru ajutor de căldură
cerere și declarație pe propria răspundere –click
copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;
factură de energie electrica recentă (din ultimele luni ale anului);
actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
certificatul de căsătorie;
hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;
adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru persoanele fără venituri;
adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
adeverinta de la administrator din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc la adresa respectiva
certificat de rol fiscal de la Primaria Pitesti , din care să rezulte bunurile detinute în proprietate de toţi membrii familiei
adeverinţa de rol agricol (pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).

Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei/persoanei singure: pentru lemne, combustibili petrolieri pentru ajutor de căldură
cerere și declarație pe propria răspundere –click
copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;
actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
certificatul de căsătorie;
hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;
adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru persoanele fără venituri;
adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;- adeverinţa de rol agricol (pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate)
certificat de rol fiscal de la Primaria Pitesti, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate de toţi membrii familiei

Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei/persoanei singure: pentru energie termică pentru ajutor de căldură
cerere și declarație pe propria răspundere –click
copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul;
actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
certificatul de căsătorie;
hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii;
cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;
adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile pe raza Municipiului Pitesti, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, pentru persoanele fără venituri;
adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă;
decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
adeverinta de la administrator din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc la adresa respectiva
adeverinţa de rol agricol (pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).
certificat de rol fiscal de la Primaria Pitesti, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate de toţi membrii familiei