Informații zi de zi

Calendar ortodox 8 octombrie 2022. Sfânta Pelaghia, ocrotitoarea femeilor necăjite

Calendar ortodox 8 octombrie 2022. După ce a descoperit iubirea de Hristos, tânăra a decis să-şi închine viaţa Acestuia. Rostită cu credinţă, rugăciunea către această sfântă te ajută să rezolvi neînţelegerile cu partenerul de viaţă, să-i întorci pe calea cea dreaptă pe toţi cei dragi care s-au rătăcit.

Calendar ortodox 8 octombrie 2022. Cine a fost Sfânta Pelaghia

Sfânta Pelaghia a trăit în secolul al V-lea, potrivit crestinortodox.ro. Frumuseţea ei aparte a făcut-o plăcută în ochii bărbaţilor, lucru de care ea a profitat şi s-a dedat desfrânării. Trecând pe lângă biserica în care predică episcopul Non, s-a oprit să-i asculte predica.

Episcopul, văzând-o, le-a spus credincioşilor aflaţi la slujbă: „Luați aminte la femeia aceasta, de la care eu multă învățătură am aflat. Socotiți câte ceasuri a zăbovit în camera ei, spălându-se și îmbrăcându-se cu ales veșmânt și împodobindu-se la oglindă cu multă grijă, numai ca să se arate mai frumoasă decât celelalte femei, în fața oamenilor. Iar noi, care dorim din toată inima să fim bineplăcuţi lui Dumnezeu, ne lenevim și nu ne silim să împodobim păcătosul nostru suflet, nu ne sârguim să-l spălăm cu lacrimile pocăinței, nici să-l împodobim cu mărgăritarele faptelor bune, ca să se înfățișeze cu veșmânt cuviincios în fața lui Dumnezeu„.

Cuvintele episcopului au avut atâta putere asupra Pelaghiei, încât aceasta a decis imediat să-şi schimbe viaţa şi să i-o închine lui Hristos. A primit botezul și s-a retras într-o chilie pe Muntele Măslinilor. După trei ani petrecuţi în chilie, a fost descoperită de Iacov, diaconul episcopului Non. Când a revenit după trei zile, a aflat-o moartă. I-a îngropat trupul cu cinste.

Calendar ortodox 8 octombrie 2022. Scurtă rugăciune făcătoare de minuni către Sfânta Pelaghia

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Pelaghia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Amin!